کاربرد سامانه پیام کوتاه ویژه پزشکان

کاربرد سامانه پیام کوتاه ویژه پزشکان

امکانات سیستم ارسال پیام کوتاه برای پزشکان :

- پزشکان می توانند با استفاده از یک پیامک ، بیماران خود را از وقت ویزیت یا برنامه پزشکی مطلع سازند؛

- ارسال پیامک تبریک به مناسبات خاص برای پرسنل بیمارستان ؛

- امکان ذخیره سازی شماره بیماران و اطلاع رسانی به آنها در زمان مود نیاز؛

- امکان دریافت انتقادات و پیشنهادات پرسنل بیمارستان ، پزشکان و بیماران ؛

- امکان برگزاری مسابقات بین بیماران برای تغییر در وضعیت روحی آنها ؛

- ارسال خبرنامه به واحد پرسنل بیمارستان ؛

- اطلاع رسانی همایش ها ، جلسات و سمینارها ویژه پزشکان و پرسنل بیمارستان ؛

- امکان ارسال اطلاعات پزشکی و یا دارویی به صورت اتوماتیک در تمام ساعات شبانه روز ؛

- قابلیت دسترسی به بانک اطلاعاتی ویژه پزشکان ؛

- قابلیت های مورد نیاز کلینیک و نوبت دهی در زمان دلخواه ؛

- کنترل کلیه مسایل مالی شامل درآمد ، هزینه ها ، حقوق و دستمزد و بیمه پرسنل ؛

- امکان گروه بندی بیماران با بیماریهای مشابه در یک گروه برای اطلاع رسانی از وضعیت دارویی و پزشکی .