کاربرد سامانه پیام کوتاه ویژه مشاغل صنعتی
کاربرد سامانه ارسال پیامک ویژه مشاغل صنعتی

امکانات سیستم ارسال پیام کوتاه ویژه مشاغل صنعتی :

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است . هر فرد برای انجام فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد . در شرایط امروز اغلب کارکنان با حداقل دانش لازم برای تصدی مشاغل پذیرفته می شوند و در ضمن خدمت می توانند آموزش های تکمیلی را نیز فرا گیرند.

- امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به کارکنان و خانواده های آنها ؛

- امکان برقراری ارتباط سریع و دو طرفه با کارکنان ؛

- ارسال پیام تبریک به کارکنان در مناسبت های مختلف ؛

- امکان برگزاری مسابقه میان کارکنان ؛

- قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان ؛

- اعلام میزان حقوق یا پاداش در نظر گرفته شده برای کارکنان؛

- اطلاع رسانی کارکنان از جلسات فوق العاده و اعلام تغییرات در برنامه ها.