کاربرد سامانه پیام کوتاه در شرکت های خصوصی
کاربرد سامانه ارسال پیامک ویژه شرکت های خصوصی

امکانات سیستم ارسال پیام کوتاه ویژه شرکت های خصوصی :

- امکان اجرای نرم افزار بر روی شبکه و استفاده همزمان توسط مجموعه ای از پرسنل و کارمندان ؛

- ارسال بخشنامه ها به کارمندان و کارکنان شرکت ؛

- ارسال آخرین اطلاعیه ها به نمایندگان فروش و پشتیبانی یک واحد تولیدی؛

- ثبت نام از متقاضیان شرکت در همایش ها و اعلام تغییرات در برنامه ها ؛

- اطلاع رسانی موارد اضطراری ( جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و ...)؛

- جلوگیری از برگشت چک و درج تاریخ های سر رسید اسناد پرداختنی ؛

- اطلاع رسانی زمان دریافت حقوق و مزایا به پرسنل جهت مراجعه ؛

- امکان ارسال پیامک به صورت پویا برای پرسنل؛

- تنظیمات تراکنش های مالی اعضا.