کاربرد نرم افزار ارسال پیامک ویژه مدارس

کاربرد نرم افزار ارسال پیامک ویژه مدارس

امکانات سیستم ارسال پیام کوتاه ویژه مدارس :

- آگاه نمودن دانش آموزان از زمان امتحانات ؛

- امکان ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای آگاهی والدین از وضعیت آموزش دانش آموزان ؛

- سازماندهی و گروه بندی دانش آموزان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک ؛

- برگزاری نظر سنجی جهت پیشبرد اهداف مدارس و آموزشگاه ها ؛

- اطلاع رسانی جهت برگزاری اردوهای مختلف ؛

- امکان دریافت پیشنهاد و انتقادات والدین دانش آموزان ؛

- اطلاع رسانی جهت تغییر در برنامه کلاسها ؛

- اطلاع رسانی جهت دوره های جدید آموزشی ؛

- ایجاد ارتباط دو طرفه بین والدین و آموزشگاه ؛

- شناسایی و بررسی نیازها و امکانات مدرسه از طریق ارسال و دریافت پیامک از طرف والدین ؛

- امکان ارسال و دریافت پیامک جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای والدین و دانش آموزان ؛

- اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات ؛

- اطلاع رسانی والدین از وضعیت دانش آموزان از طریق پیامک.