ارسال بر اساس کدپستی

در این روش شما قادر خواهید بود به محله یا منطقه ای خاص از شهر مورد نظر بر اساس کدپستی آن منطقه پیامک های خود ارسال نمایید.