ارسال به بانک مشاغل و اصناف

در این روش شما مشتری عزیز می توانید به بانک مشاغل و اصناف مورد نظر که سیستم اطلاعاتی ما موجود می باشد پیامک های خود را راسال نمایید.