وب سرویس

در این روش شما قادر خواهید بود برنامه ای که با آن کار می کنید را از طریق وب سرویس یا HTTP به سامانه پیامکی لینک کنید تا هنگام ثبت نام مشتری در برنامه مورد نظر سیستم به طور خودکار به همان مشتری متن پیامک مورد نظر شما را آنی ارسال نماید.